کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه 

قرعه کشی خودرو لغو می شود؟/ ارزانی به بازار خودرو رسید

باشگاه خبرنگاران/ چند وقتی است که قیمت خودرو در بازار آزاد روند نزولی دارد که بعد از افزایش قیمت های نجومی این کاهش قیمت رخ داده است. کاهشی که قیمت برخی محصولات در بازار رو به قیمت کارخانه نزدیک کرده است.