کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه 

ماندن «توتو ولف» در تیم مرسدس و افزایش سهم مالکیت اینیوس از مرسدس

خودرو بانک/ توتو ولف بالاخره با مرسدس به توافق رسید و طی یک قرارداد سه ساله به همکاری خود با این تیم ادامه خواهد داد. از سوی دیگر یکی از شرکاء تیم مرسدس، شرکت اینیوس، توانسته است سهم خود از تیم قهرمان را بیشتر کند.
در اواخر فصل ۲۰۲۰ رقابت های فرمولا وان، ماندن یا نماندن توتو ولف در سمت مدیریت تیم فرمول یک مرسدس یکی از اخبار داغ این ورزش بود. از سوی دیگر سهام دار بودن توتو ولف در این تیم باعث شده بود تا شایعات مبنی بر خارج شدن توتو از مدیریت تیم و رفتن به سمتی غیر عملیاتی را بر سر زبان بیاندازد.

اما در نهایت این مدیر اتریشی تصمیم گرفت تا برای سه سال آینده در سمت فعلی خود باقی بماند.

مرسدس تأیید کرده است که توتوولف در زمانیکه بخواهد میتواند به سمت سازمانی در این تیم فکر کند

توتو از سال ۲۰۱۳ به تیم مرسدس آمده است و از سال ۲۰۱۴تا۲۰۲۰ توانسته ۷قهرمانی تیمی و فردی برای تیم مرسدس کسب کند.

علاوه بر قرارداد جدید ولف، همچنین اعلام شد که شریک اصلی تیم مرسدس، شرکت INEOS اکنون توانسته مالکیت یک سوم سهام تیم فرمول یک مرسدس را بدست آورد.

در بیانیه تیم مرسدس آمده است که دایملر موافقت کرده تا ۶۰درصد از سهام خود را کاهش دهد تا هر سه شریک اصلی، توتو ولف، اینیوس و دایملر، از سهم یکسانی در این تیم برخوردار باشند. البته که این تیم هنوز با نام مرسدس شناخته خواهد شد.

بن نقل از سایت مرسدس توتو ولف افزوده است که:

خوشحالم که فرمول یک۲۰۲۱ را نیز همراه تیم فرمول یک مرسدس آ ام گ پتروناس هستم. این تیم برای منمثل یک خانواده است. 

ما آنقدر فراز و نشیب را در این تیم داشته ایم که هرگز فکر نمیکنم بتوانم تیم بهتری از این تیم پیدا کنم. خوشحالم که بازهم در کنار این افراد هستم.

سرمایه گذاری جدید INEOS در تیم مرسدس نشان از سودآوری تیم های فرمول یک دارد، آنهم در سال سختی مثل امسال. در این فصل ثابت شد که سالهای آینده نوید موفقیت های مالی بیشتری را می دهند.

من خوشحالم که از جیم (راتکلیف) ، اندی و جان به عنوان مالکان مشترک در تیم استقبال می کنم. آنها یکی از سودآورترین شرکت ها را در جهان ساخته اند، آنها روح واقعی کارآفرینی را در خود جای داده اند و تخصص آنها هیئت مدیره ما را تقویت می کند.