رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترا 
نتیجه جستجوی شما در مورد : رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترا:
تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است

تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال استتشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره خانه منابع من ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ آمیزی نیترات نقره نویسندگان الهام احمدی حوریه سلیمان جاهی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، گروه ویروس شناسی، تلفن و نمابر علی تیموری چکیده زمینه و هدف روتاویروس ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته ای بوده و مهم ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است این مطالعه به منظور ارزیابی تشخیص ژنوم روتاویروس با دو روش رنگ آمیزی تغییر شکل یافته نیترات نقره با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید در مقایسه با رنگ آمیزی مرسوم نیترات نقره انجام شد روش بررسی در این مطالعه توصیفی روتاویروس از نمونه استاندارد کشت سلولی آلوده با دو ویروس انسانی و گاوی

به صورت مجزا استخراج شد روتاویروس از نمونه ها استخراج و برای تشخیص حضور ژنوم روتاویروس، الکتروفورز در ژل پلی آکریل آمید درصد انجام گردید با استفاده از رنگ آمیزی نیترات نقره باندهای شناسایی شدند یافته ها پس از کشت سلول و تکثیر ویروس، آثار تخریب سلولی به صورت کنده شدن سلول ها از بستر مشاهده شد که نشان دهنده تکثیر ویروس در سلول ها بود حرکت الکتروفورتیک روتاویروس سویه استاندارد براساس افزایش وزن مولکولی و حرکت در ژل پلی آکریل آمید از شماره جداسازی شد و به صورت چهار قطعه سنگین، سه قطعه سه تایی، دو قطعه متوسط و دو قطعه کوچک با الگوی ژنومی گروه روتاویروس تایید شد رنگ آمیزی نقره و برآورد حساسیت روش با رقت های دوبرابری ژل مارکر مشاهده شد کمترین رقت قابل اندازه گیری توسط این روش هفت پیکوگرم بود همچنین با این روش در کمتر از دقیقه رنگ آمیزی به طور مطلوب صورت

گرفت نتیجه گیری روش جدید رنگ آمیزی نقره قابلیت تشخیص الگوی ژنومی ویروس ها در مدت زمان کمتر و برای نمونه های در حد هفت پیکوگرم را داراست برای دسترسی به متن کامل این مقاله و میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید ثبت نام اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید ورود منابع مشابه تشخیص ژنوم روتاویروس با روش جدید رنگ‌آمیزی نیترات نقره زمینه و هدف روتاویروس‌ها عضو خانواده رئوویرویده و دارای ژنوم دو رشته‌ای بوده و مهم‌ترین عامل گاستروانتریت در نوزادان و کودکان زیر سه سال است این مطالعه به منظور ارزیابی تشخیص ژنوم روتاویروس با دو روش رنگ‌آمیزی تغییر شکل‌یافته نیترات نقره با استفاده از الکتروفورز ژل‌پلی‌آکریل‌آمید در مقایسه با رنگ‌آمیزی مرسوم نیترات نقره انجام شد روش بررسی در این مطالعه توصیفی روتاویروس از نمونه است متن کامل بررسی ارزش تشخیصی تعداد نقاط سازمان دهنده هسته ای با رنگ آمیزی نیترات نقره در اسکواموس

سل کارسینومای مخاط دهان زمینه و هدف امروزه برای تشخیص سرطان و ضایعات پیش سرطانی علاوه بر رنگ آمیزی معمولی، از انواع مارکرهای سلولی و روشهای ایمونوهیستوکمیکال استفاده می گردد که در شرایط کنونی به علت پر هزینه بودن اکثر این روشها، باید به دنبال راههای تشخیصی ارزان تر و ساده تر مانند رنگ آمیزی نیترات نقره جهت بررسی نقاط سازمان دهنده هسته ای باشیم گفته می شود که این روش جهت تعیین فعالیت تکثیری سلولهای سرطانی قابل استفاد متن کامل استخراج و جداسازی غشاء خارجی با استفاده از و رنگ آمیزی نیترات نقره متن کامل ارزیابی کمی و کیفی رنگ آمیزی نیترات نقره در کیست های ادنتوژنیک و آملوبلاستوما مقدمه و هدف آملوبلاستوما تومور خوش خیم اپی تلیالی ادنتوژنیک بوده که رفتار تهاجمی تری نسبت به کیست های ادنتوژنیک دارد هدف مطالعه حاضر، ارزیابی کمی و کیفی رنگ آمیزی نیترات نقره در کیست های ادنتوژنیک و آملوبلاستوما و مقایسه

آن با رفتار بیولوژیکی بالینی آن ها بود     مواد و روش ها در این مطالعه گذشته نگر به روش مقطعی، از شصت بلوک پارافینه ضایعات ادنتوژنیک برای رنگ آمیزی نیترات نقره استفاده شد متن کامل مقایسه روش های مختلف کشت و رنگ آمیزی در تشخیص قارچ ها سابقه و هدف به طور کلی تشخیص عفونت های قارچی به روش های مختلف کشت و رنگ آمیزی انجام می گیرد، به همین منظور این پژوهش جهت مقایسه روش های مختلف کشت و رنگ آمیزی در تشخیص قارچ ها صورت پذیرفت مواد و روش ها تحقیق بر روی گونه از قارچهای ساپروفیت فرصت طلب ، درماتوفیت و مخمر که اغلب از عوامل شایع بیماری های قارچی می باشند، با استفاده از رنگ آمیزی های لاکتوفنل تعیین شده بود، به روش توصیفی در آزمای متن کامل بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ آمیزی نیترات

نقره بررسی میانگین نقاط سازمان دهنده هسته در ضایعات فکی حاوی سلول ژانت با رنگ آمیزی نیترات نقره دکتر دکتر دنیا صدری دکتر نصرت اله عشقیار دکتر فاطمه مشهدی عباس دکتر فاطمه نصراللهی استادیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران دانشیار گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک و صورت دانشکده و مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران متن کامل ذخیره در منابع من ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد برای دسترسی به متن کامل این مقاله و میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید ثبت نام اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید ورود عنوان ژورنال مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان جلد ، شماره ، صفحات کلمات کلیدی روتاویروس الکتروفورز ژل

پلی آکریل آمید رنگ آمیزی نیترات نقره اشتراک گذاری پست های جدید عضویت در خبرنامه برای دریافت آخرین مقالات و مطالب سایت در خبرنامه عضو شوید اشتراک خبرنامه تماس با ما پست ها شرایط و مقررات بیانیه حریم خصوصی سوالات متداول


اخبار بازار خودرو

به روزرسانی شاسی بلند ژاپنی پس از ۶ سال

باشگاه خبرنگاران/ آخرین به روزرسانی عمده تویوتا هریر به سال ۲۰۱۴ برمی گردد که بعد از شش سال نمونه جدید آن طراحی شده است و در تابستان سال ۲۰۲۱ به بازار عرضه می شود.برخی ادعا دارند که خودرو هریر  ۲۰۲۱ جدید در اصل نسخه اصلاح شده نسل چهارم لکسوس RX است اما این گفته درست نیست، زیرا آخرین نسخه RX مبتنی بر پلت فرم Toyota K طراحی شده است، در حالی که ۲۰۲۱ هریر ب...


مشاهده این خبر

نسل جدید تویوتا یاریس توانست عنوان خودرو سال 2021 اروپا را دریافت کند. این هاچ بک ژاپنی موفق شد با کنار زدن رقبای مهمی همچون فیات 500، کوپرا فورمنتور، فولکس واگن ID.3، اشکودا اکتاویا، لندروور دیفندر و سیتروئن C4 به این مقام دست یابد. همچون هر سال، امسال هم قرار بود که مراسم ECOTY در طول نمایشگاه ژنو برگزار شود. اما برگزاری این نمایشگاه در سال 2021 لغو ش...


مشاهده این خبر

آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده – موسوم به EPA – اخیرا با انتشار جدولی میزان مصرف سوخت خودروهای مدل 2021 موجود در خاک این کشور را مشخص کرده است. این جدول به تفکیک بوده و کم‌مصرف‌ترین و پرمصرف‌ترین مدل‌های هر کلاس را معرفی می‌کند. در بین مدل‌های دو نفره این دوقلوهای آلمانی-ژاپنی ب‌ام‌و Z4 sDrive30i و تویوتا GR Supra 2.0 هستند که به لطف موتور 2 لیتر...