کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه 

سال ۱۴۰۰ واردات خودرو محقق می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران/ مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به جدیدترین تصمیمات در مورد واردات خودرو، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بخشی از درآمد دولت در باب حقوق ورودی خودروهای وارداتی و بالغ بر ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.