کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه 

نکاتی مهم در مورد حفظ و نگهداری بهتر باتری خودرو

باشگاه خبرنگاران/ باتری خودرو تا سه سال دوام می‌آورد، به این معنی که حدود ۳۰ درصد از اتومبیل‌ها هر ساله به باتری نیاز دارند. باتری یک جز مهم وسیله نقلیه است که اغلب توسط مالک و راننده خودرو نادیده گرفته می‌شود.