فروش-سفارشی-خودرو-بدون-پاسخ-به-تماس-تلفنی-همراه-مکانیک