فروش-مغازه-متری-کمالشهر-استان-البرز-فروش-مغازه-قولنامه-ای