رکود-ادامه‌دار-بازار-خودرو-و-انتظار-برای-کاهش-قیمت‌ها-ایرنا