واکنش-خوب-کیلور-ناواس-مقابل-ضربه-فیل-فودن-پاری-سن-ژرمن-منچسترسیتی-طرفد