مشخصات-قیمت-و-خرید-کتاب-تشخیص-رنگ-شدگی-بدنه-خودرو-اثر-مهندس-ایمان-ربان