مراکز فیزیوتراپی کرج از بهترین و مجهزترین کلینیک های خصوصی و دولتی