کرج-و-مرکز-فردیس-مجهزترین-مرکز-رسمی-تشخیص-رنگ-شدگی-و-تصادف-بدنه-اتومبی