جشنواره-کارشناسی-خودرو-فقط-با-هزار-تومان-مدت-محدود-اتوشناس