هجمه-آمریکایی‌ها-به-ستاد-اجرایی-فرمان-امام-خمینی-ره-نشان-از-کارآمدی-آن