قیمت-قالیشویی-سال-از-سوی-اتحادیه-قالیشویی-اعلام-شد-هوم-سرویز