قیمت قالیشویی سال از سوی اتحادیه قالیشویی اعلام شد هوم سرویز