برخورد پلیس سمنان با مخدوش‌کنندگان پلاک خودرو تشدید شد ایرنا