استخدام کارشناس فنی لیسانس برق و مکانیک در کرج جهت تولید قطعات تزریق پ