استخدام کارشناس فنی لیسانس برق و الکترونیک و لیسانس مکانیک در یک شرکت