۲۰۶ در مرز ۳۰۰ میلیون تومان آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو جدول