�������� ���� ����09122653088
09122060929
02632513625

: info[@]Carncheck.comآدرس : البرز(کرج) - مهرشهر - خیابان 200 - کارواش پارس

کارشناسان خودرو در مجموعه کارن چک در همه زمینه های کارشناسی خودرو آموزش دیده اند. مجهز به بهترین ابزار های کارشناسی خودرو بوده و در عین حال از تجارب کارشناسی بالا برخوردار هستند. تمام کارشناسان خودرو کارن چک دارای معتبرترین مدارک در زمینه کارشناسی خودرو هستند.

مسیر یابی

☎ 09122653088☎02632513625مرکز تخصصی کارشناسی خودرو کارن - کارشناسی تخصصی بدنه ، کارشناسی فنی خودرو ، بررسی سلامت فنی ، ارائه برگه کارشناسی ، قیمت گذاری خودرو ، بررسی آپشن های خودرو ، تنظیم قولنامه ماشین