کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه 

مقایسه مزدا 3 جدید با پژو 2008

باشگاه خبرنگاران/ در این گزارش  قصد داریم بهمقایسه مزدا ۳ جدید و پژو ۲۰۰۸ بپردازیم که دقیقا دارای چنین مشخصه‌ای هستند. این دو خودرو گرچه از دو سوی مختلف جهان به ایران آمده و در برابر هم قرارگرفته‌اند، اما در بازار مشترکی در حال رقابت با هم هستند و توانایی‌هایی نزدیک به هم دارند.