کارشناسی خودرو کارن چک - رنگ شدگی - بدنه - فنی - ارائه برگه 

۹ هزار خودرو دپو شده در گمرک ترخیص شد

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرگزاری تسنیم، روح الله لطیفی افزود: از حدود 12 هزار 700 خودرویی که از سال 97 در گمرکات کشور وجود داشته بیش از 9 هزار خودرو ترخیص شده اند. وی با اعلام این مطلب که یکهزار و 100 خودرو نیز فاقد ثبت سفارش هستند، اظهارداشت: علاوه بر این ثبت سفارش 400 خودرو هم باطل شده است. سخنگوی گمرک ادامه داد: حدود 700 خودرو در گمرکات باقیمانده است که قبل از ثبت سفارش وارد کشور شده بودند تا همزمان با ورود به گمرک ثبت سفارش دریافت کنند. وی با تاکید بر اینکه بیش از دو هزار خودرو نیز دارای پرونده قضایی هستند، گفت: خودروهای مزبور به شرط برائت ترخیص خواهد شد. لطیفی افزود: گمرک در گذشته کنترل کننده کالا برای اخذ عوارض و حقوق دولتی برای کشورها بود اما بعد از مدتی قوانین تسهیل گری نیز ضمن موارد کنترلی در کنار گمرکات دنیا مطرح و در بسیاری از کشورها قوانین مدنظر مصوب شد. وی اظهارداشت: اعضای سازمان جهانی گمرک نیز به دنبال دستیابی به دو موضوع کنترل دقیق ضمن سرعت بخشی به عبور کالا از مرزها برای تجارت بین کشورها بوده اند. سخنگوی گمرک ادامه داد: ایران از قدیمی ترین اعضای سازمان جهانی گمرک بوده و سازمان گمرک از قدیمی ترین سازمانهای کشور است. وی افزود: به نظر بسیاری از کارشناسان اگر هر روز کالایی در گمرک بیشتر متوقف شود یک درصد بر بهای تمام شده کالا افزوده خواهد شد در حالی که در تجارت جهانی کاهش قیمت کالا نقش بسزایی برای حضور در بازار رقابتی دنیا دارد. لطیفی اظهارداشت: براین اساس ضمن رعایت قوانین با هوشمندسازی و الکترونیکی کردن رویه های گمرکی بر عبور کالا از مرزهای کشور می توان سرعت بیشتری بخشید. وی همچنین گفت: در بحث محاسبه هوشمند ریسک کالا سه لاین سبز، زرد و قرمز وجود دارد و در لاین سبز کالا بدون توقف است. سخنگوی گمرک با تاکید بر اینکه بیش از 30 دستگاه در ایران درگیر تجارت خارجی هستند، ادامه داد: اگر کالایی خارج و یا وارد کشور شود دستگاه های متعددی با قوانین متفاوت، درگیر هستند. وی افزود: در حال حاضر برخی از اختیارهای دستگاه ها مانند استاندارد واحد کالاها تفویض شده و مقرر شده از یک آزمایشگاه امین استفاده شود و آنالیزهای تایید شده را چند دستگاه تایید کنند. لطیفی ضمن اشاره به اینکه گمرک رصد کالا تا مصرف کننده در بسیاری از کشورها را عهده دار است، اظهارداشت: در داخل ایران بعد از ورود کالا به کشور ستاد ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مشتمل بر چند دستگاه بوده، عهده دار رصد کالاست. وی همچنین گفت: بیش از دو هزار قانون مرتبط با مسائل مختلف وجود دارد و حدود 10 هزار مقررات مانند آیین نامه وجود دارد که اکثر آنها می تواند نباشد. سخنگوی گمرک ادامه داد: اگر قانون دارای صراحت و شفافیت بیشتری باشد و استثناها را کاهش دهد تجارت کشور با سرعت بیشتری انجام می شود. وی با تاکید بر اینکه تجارت کشور باید دارای استاندارد لازم داشته باشد تا با تسهیل رویه ها، شفافیت قوانین و محدودیت قوانین همراه باشد، افزود: کشور در شرایط خوبی در حوزه جنگ اقتصادی به دلیل اعمال تحریم ها به سر نمی برد اما باید روان سازی ها و همدلی ها بیشتر شود و استثناها کنار گذاشته شود.